Trail

Ballston, Arlington to Reagan National, Four-Mile Run: 17 Dec, 2014 (16 miles)